Håll dig uppdaterad om coronaviruset

Tvättar händerna med tvål. Foto.

Uppvidinge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi håller oss uppdaterade om utvecklingen. Uppdaterad 2021-05-31.

Här hittar du Uppvidinge kommuns samlade information om coronaviruset och covid-19.

Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronavirus/covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationen här uppdateras löpande utefter nya beslut och rekommendationer.

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19

Regeringens plan för avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av coronapandemin träder i kraft 1 juni 2021.

Planen utgår från tre nivåer av smittspridning och fem steg av lättnader. Inför varje steg görs en bedömning utifrån smittspridning, belastning på sjukvården samt vaccinationsgrad i befolkningen. Det första steget påbörjas den 1 juni 2021 och innebär ett antal lättnader.

Den 1 juni upphör även alla regionala rekommendationer att gälla, utom den som gäller delvis distansundervisning på gymnasieskolan.

I en separat artikel kan du läsa vilka restriktioner som ändras från och med 1 juni:

Uppvidinge.se - Så sker anpassningen av åtgärder mot smittspridning från 1 juni

Restriktioner med stöd i covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 måste butiker, köpcentrum, gym och badhus beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Dessutom gäller maxgränsen på åtta deltagare även privata tillställningar i fest- och föreningslokaler.

Mer information finns i Folkhälsomyndighetens föreskrifter:

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av beslut om begränsningar som fattas i den tillfälliga covid-19-lagen. Det innebär att Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Mer information finns på Länsstyrelsen i Kronobergs läns webbplats:

Länsstyrelsen: Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skärpta restriktioner

Följande skärpta restriktioner gäller:

 • Från och med den 1 juni ska serveringsställen och restauranger stänga senast klockan 22.30.
 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter klockan 22.00.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etcetera begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen. Butiker ska informera kunderna om att man ska handla ensam, med undantag för barn och andra som behöver hjälp med att handla.
 • Nya restriktioner gäller för museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar. De får släppa in ett begränsat antal personer, ska vidta åtgärder för att minska trängsel och erbjuda besökarna möjlighet att tvätta händerna eller tillhandahålla handdesinfektion.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat.

Nationella allmänna råd

Till och med den 30 juni 2021 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Följande gäller:

Stanna hemma vid symtom

 • Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig.

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar. Personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.
 • När du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2002 eller tidigare ska kunna träna
idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:
1. hålla avstånd till varandra,
2. inte dela utrustning med varandra,
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
4. undvika gemensamma omklädningsrum,
5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
6. utföra aktiviteten i mindre grupper
Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Föreskrifterna och de allmänna råden gäller till och med den 30 juni 2021. Du kan läsa dem i sin helhet på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndigheten: Föreskrifter och allmänna om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Munskydd i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndigheten rekommenderar resenärer att ha munskydd i kollektivtrafiken. Rådet gäller från och med den 7 januari 2021 och riktar sig till personer från gymnasieåldern och äldre.

Den som reser med kollektivtrafik där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd på vardagar klockan 07.00-09.00 samt 16.00–18.00, då många människor vanligtvis reser.

Vaccination

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser. De mest störst behov av skydd får vaccin först.

Information om vaccination hittar du hos Folkhälsomyndigheten, 1177 och Region Kronoberg:

Folkhälsomyndigheten - Vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177 - Om vaccin mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Kronoberg - Vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rekommendationer för dig som är vaccinerad

Vaccinationerna mot covid-19 pågår och det påverkar vilka råd och rekommendationer som ska gälla i samhället. I ett första steg kan åtgärder anpassas för de personer som är vaccinerade och därmed har utvecklat ett gott skydd mot allvarlig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten har information om vilka rekommendationer som gäller för dig som är vaccinerad:

Folkhälsomyndigheten - Anpassade rekommendationer för dig som är vaccinerad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder i Uppvidinge kommun med anledning av skärpta råd och ökad smittspridning

Uppvidinge kommun vidtar ett antal åtgärder för att minska smittspridningen. Här är några exempel på åtgärder som kan vara bra för dig att känna till:

Använd säkra mötesplatser på särskilda boenden

Vi uppmanar besökare till närstående på särskilda boenden att använda de säkra mötesplatser som finns. Kontakta avdelningen för att boka tid. Du kan läsa mer om våra säkra mötesplatser och vilka regler som gäller för besökare på vår sida om särskilda boenden:

Säkra mötesplatser på särskilda boenden

Take away på biblioteken

För att minska smittspridning av covid-19 stänger vi våra bibliotek för fysiska besök och inför istället take away-lån. Take away innebär att bibliotekspersonalen plockar i ordning en beställning och levererar den i en påse utanför biblioteket.

Läs mer om take away i en separat artikel:

Take away på Uppvidinge bibliotek

Begränsat antal besökare

Vi tar emot ett begränsat antal besökare samtidigt i receptionen i kommunhuset. Vi ber dig även att i första hand ta kontakt på annat sätt, via e-post eller telefon. Blanketter och informationsmaterial finns att hämta i foajén innanför ytterdörren.

Kontakta receptionen i kommunhuset

E-post: info@uppvidinge.se
Telefon reception: 0474-470 38
Telefon växel: 0474-470 00

Begränsningar kan även förekomma inom andra verksamheter.

Bestämmelser för kommunala sporthallar och inomhusanläggningar

Maxantal personer som får vistas i kommunens anläggningar samtidigt:

 • Åseda sporthall: A-hall 38 personer. Norra och Södra hyllan 10 personer.
 • Lenhovda sporthall: A-hall 38 personer. C-sal 8 personer.
 • Älghults gymnastiksal: 16 personer
 • Norrhults gymnastiksal: 16 personer
 • AMO kabel arena Alstermo: A-hall 45* personer. B-sal 16 personer.
  *Undantag för hemmamatcher i handbollsallsvenskan där särskilda bedömningar görs av fastighetsägaren Alstermo Utvecklingsbolag AB. Dessa undantag anslås separat och vid matchtillfälle.

Beräkningen bygger på pandemilagen. Hänsyn tas till byggnadernas utformning, så att lokalerna kan användas med minskad risk för trängsel.

Omklädningsrum får användas för att hänga av sig jackor och väskor men inte för ombyten och dusch. Verksamheter som behöver använda omklädningsrum för ombyten (ej dusch) behöver informera Kultur- och fritidsavdelningen om vilka åtgärder man planerar för att det ska göras på ett säkert sätt.

Ingen uthyrningen av de kommunala sporthallarna sker under sommaren.

Öppna förskolan håller stängt

Observera att med anledning av covid-19 och införandet av skärpta råd har Öppna förskolan i Åseda stängt. Vi återkommer med mer information hur det blir framåt.

Stanna hemma om du har symtom

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att du inte går till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion.

Så kan du minska smittspridningen och undvika att få covid-19

 • Stanna hemma om du har symtom, även om du bara har lite symtom. Testa dig för corona om symtomen kvarstår efter 24 timmar.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Skydda äldre och riskgrupper.
 • Följ råden och håll avstånd till andra personer.

Har du frågor om coronaviruset?

Har du allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 så finns samlad information från myndigheterna på Krisinformation.se:

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

När ska jag kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

På 1177 Vårdguiden finns information om när och var du ska söka vård:

Om coronavirus/covid-19 på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning

Behöver du göra ett test för covid-19? På 1177 Vårdguiden finns information om hur du ska gå tillväga:

Om provtagning i Kronobergs län på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information about the coronavirus and vaccination in other languages

On several national websites you can find information about safety recommendations, the coronavirus and covid-19 in other languages:

1177.se: About covid-19 in other languages Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten: About covid-19 in other languages Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se: Other languages Länk till annan webbplats.

About vaccination against covid-19 in other languages

Folkhälsomyndigheten: Important information about vaccination against covid-19 Länk till annan webbplats.1177.se: Vaccination against covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minimising the spread of covid-19

Stay at home if you are feeling ill with symptoms such as nasal congestion, respiratory infection, coughing, or fever, even with mild symptoms.

 • Avoid contact with people who are unwell.
 • Those aged over 70 are advised to limit contact with other people as far as possible.
 • Wash your hands often with hot water and soap.
 • Avoid touching your face and eyes. The infection is spread via mucous membranes in your eyes, nose and mouth.
 • Avoid going to parties and other social events.
 • Keep your distance from other people in public places.
 • Avoid travelling in rush hour traffic.
 • Avoid unnecessary journeys.

More information:

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Telefonlinje på olika språk

Nu öppnas en nationell telefonlinje där du kan få svar på frågor om det nya coronaviruset, på flera språk. Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

Telefonnummer: 08-123 680 00
Öppettider: vardagar klockan 09.00-12.00 och 13.00-15.00.

Telefonlinjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning och det går inte att få hjälp med enskilda patientärenden, då ska man vända sig till 1177 Vårdguiden. Vid akuta och livshotande besvär ska man ringa 112.

Information om telefonlinjen på arabiska Pdf, 222.3 kB.
Information om telefonlinjen på persiska Pdf, 218.2 kB.
Information om telefonlinjen på somaliska Pdf, 207.2 kB.
Information om telefonlinjen på tigrinja Pdf, 211.1 kB.
Information om telefonlinjen på svenska Pdf, 209 kB.

Information från trossamfund på olika språk

Företrädare för trossamfunden informerar om de kommande religiösa högtiderna och pandemisituationen.

Se filmer med trossamfundsledare inför vårens högtider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
 • Res bara om det är nödvändigt.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Information om vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser. De med störst behov av skydd får vaccin först.

På 1177.se finns information om vilka personer som ingår i vilken fas och där finns också en preliminär tidplan över när vaccination påbörjas i de olika faserna.

1177.se: Vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp med matleverans och andra stödinsatser

Hemsändning av varor

Uppvidinge kommun samarbetar med butiker i kommunen för att erbjuda hemleverans av matvaror för dig som är 70 år eller äldre.

Dagligvaror till 70 plus

Nu i coronatider kan du som är 70 år och äldre få hjälp med hemkörning av dagligvaror.

I dagsläget finns det möjlighet att få hemleveranser av dagligvaror i Lenhovda, Norrhult och Åseda. Kontakta din handlare för mer information.

Hemleveranser i Norrhult sker på tisdagar:

 • ICA Nära Norrhult. Telefon: 0474-400 40. Leverans sker på tisdagar efter klockan 14.00.

Hemleveranser i Lenhovda sker på onsdagar:

 • ICA Lenhovda. Telefon: 0474-202 00.Leverans sker på onsdagar efter klockan 09.00.

Hemleveranser i Åseda sker på torsdagar:

 • Coop Åseda. Telefon: 0474-100 16. Leverans sker på förmiddagar efter klockan 09.00.
 • ICA Nära Åseda. Telefon: 0474-710 06. Leverans sker på eftermiddagar efter klockan 13.00.

Du lägger din beställning hos respektive handlare som sedan fakturerar dig.

Butiken kan ta ut en serviceavgift för packning av varor.

Ta kontakt med din närmsta butik för att fråga om andra gemensamma lösningar.

Andra livsmedelsbutiker i Uppvidinge kommun kan också ha hemleverans av varor. Detta kan du undersöka hos din lokala handlare.

Behöver du hjälp med leverans av färdiglagad mat?

Har du svårt att klara matlagningen själv har du möjlighet att ansöka om matdistribution. Matdistribution innebär att hemtjänsten kommer hem till dig med varm lunch och kvällsmat. Maten lagas dagligen i våra fyra kök placerade i kommunens särskilda boenden.

Är du i behov av matdistribution kan du göra en ansökan till kommunens biståndshandläggare som fattar beslut enligt socialtjänstlagen.

Ansök via Mina sidor i vår e-tjänsteportal Länk till annan webbplats.

Läs mer här om hur du ansöker om matdistribution och avgift för matdistribution:

Hjälp i hemmet/mat Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp att hämta ut receptbelagd medicin?

Behöver du hämta ut receptbelagd medicin men inte kan göra det på egen hand?

Då behöver du ett ombud med fullmakt att hämta ut din receptbelagda medicin. Du kan skapa en fullmakt på olika sätt:

 1. Online med e-legitimation. Information på ditt apoteks hemsida.
 2. Skaffa fullmakt via e-hälsomyndigheten. Fullmakten finns digitalt eller som blankett:
  E-hälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Handla på apotek med fullmaktsgivarens legitimation (ID-handling eller körkort).

Behöver du annat stöd för att klara dig hemma?

Kommunen erbjuder stöd, service och omvårdnad, det vill säga det som du kan behöva för att klara det dagliga livet. Du kan få hjälp med exempelvis personlig omvårdnad, städning, mat.

Om du inte själv kan tillgodose sina behov, eller få de tillgodosedda på annat sätt, har du rätt till bistånd.

Personer i alla åldrar har rätt att ansöka om insatser hos kommunens biståndshandläggare som gör en individuell bedömning.

Ansök här via Mina sidor i vår e-tjänsteportal Länk till annan webbplats.

Insatserna är avgiftsbelagda – läs mer under Information om avgifter och taxor:

Information om taxor och avgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du någon att prata med?

Är du över 65 och känner att du behöver prata med någon? Då kan du ringa Äldrelinjen på telefon 020-22 22 23, vardagar mellan 08.00 och 16.00 och helger 10.00-16.00.

Äldrelinjen Länk till annan webbplats.

Inom Svenska kyrkan i Uppvidinge finns präster och diakoner tillgängliga på telefon för dig. Läs mer på Uppvidinge pastorats webbplats:

Svenska kyrkan i Uppvidinge Länk till annan webbplats.

Regler för besök på våra särskilda boenden

För att hindra smittspridning av covid-19 behöver besöken på våra särskilda boenden ske på ett säkert sätt. Det finns särskilda regler och rutiner som besökarna ska följa.

Du som besöker en närstående ska vara helt symtomfri och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att tvätta händerna och hålla avstånd till andra.

Vi vill gärna att besöken sker på säkra mötesplatser och efter tidsbokning. Vi har alla ett ansvar för att minska risken för smittspridning och skydda personer i riskgrupp.

Regler för besökare

 • Känn noga efter så att ni inte har några symtom på covid -19! Om ni insjuknar under besöket bör ni informera personalen och lämna boendet.
 • Vid entrén och när ni kommer in i lägenheten/till säkra mötesplatsen ska ni sprita era händer.
 • Om möjlighet finns vill vi helst att besök sker på säkra mötesplatser och efter överenskommelse om tid, men besöken kan också ske i den enskildes bostad. Personal följer er hela vägen fram och tillbaka. Bestäm med personalen hur ni ska påkalla uppmärksamhet när ni ska avsluta besöket.
 • När ni passerar gemensamma utrymmen, till exempel i en korridor, ska ni hålla avstånd på minst 1,5 meter till övriga personer som uppehåller sig där.
 • Ni bör också hålla ett avstånd på 1,5 meter till den person ni besöker.
 • Om ni måste ha nära kontakt (närmare än 30 centimeter) ska ni informera personal om det så att ni får den skyddsutrustning som behövs för att förhindra smitta, samt får lära er hur den används.
 • Ni ska inte uppehålla er i gemensamma utrymmen och inte ha kontakt med personer som ni inte avser besöka.

Om smittspridning skulle uppstå på ett boende kan det bli aktuellt att återigen tillfälligt stänga för besök för att begränsa smittspridningen just på det boendet som är drabbat.

Säkra mötesplatser

På kommunens särskilda boenden i Älghult, Åseda, Norrhult och Lenhovda ordnas med säkra mötesplatser där de boende kan träffa närstående inomhus eller utomhus på ett säkert sätt. Besöken måste bokas i förväg med via respektive enhetschef eller avdelning.

Mer information finns i på vår sida om särskilt boende:

Särskilt boende

För dig som är vårdnadshavare (förskola och upp till årskurs 9)

Om att gå i grundskola och förskola

Uppvidinge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att elever i grundskolan som är fullt friska ska gå till skolan och delta i undervisningen. Annars finns det risk att eleven får ogiltig frånvaro. Friska barn kan gå till förskolan som vanligt.

Om en person har testats positivt för covid-19 rekommenderas dock övriga i hushållet att stanna hemma från jobb, skola och förskola. Detta gäller såväl vuxna som barn i alla åldrar.

Tillägget om att detta gäller även mindre barn publicerades av Folkhälsomyndigheten den 1 december 2020:

Folkhälsomyndigheten: Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 Länk till annan webbplats.

Stanna hemma vid symptom!

Det är viktigt att alla tar ansvar för att dämpa smittspridning i nuvarande situation. Barn som har symtom som snuva, hosta, halsont, feber, andningssvårigheter eller muskel- och ledvärk ska stanna hemma från skola och förskola.

Frågor och svar om coronaviruset

För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns frågor och svar samlade. Vi följer utvecklingen och uppdaterar informationen löpande.

Frågor och svar till vårdnadshavare om coronaviruset

Så pratar du med barn

BRIS, Barnens rätt i samhället, har samlat råd och tips om hur man pratar med barn om coronaviruset.

BRIS: Att prata med barn om coronaviruset Länk till annan webbplats.

För dig som går i gymnasieskola

Distansundervisning

Enligt de regionala rekommendationer som gäller i Kronobergs län ska delvis distansundervisning ske på gymnasieskolorna.

För dig som är företagare

Maxantal besökare i handeln, gym och badhus

Från och med den 10 januari 2021 måste butiker, köpcentrum, gym och badhus beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Butiker ska också informera sina kunder om att man ska handla ensam, med undantag för barn och andra som behöver hjälp med att handla.

Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut gäller en deltagargräns om max 8 personer.

Mer information finns i Folkhälsomyndighetens föreskrifter:

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamheter som inte följer restriktionerna kan tilldömas viten. Det kan också bli tal om stängning för den verksamhet som inte följer reglerna. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen.

Tillfällig lag för att förhindra smittspridning på serveringar

Den 1 juli 2020 infördes en tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den nya lagen gäller året ut och innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att utföra åtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Ett serveringsställe är ett företag som serverar mat och dryck till allmänheten, med möjlighet att äta och/eller dricka på plats.

Läs mer om ny tillfällig lag för att förhindra smittspridning på serveringar Länk till annan webbplats.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av beslut om begränsningar som fattas i den tillfälliga pandemilagen. Det innebär att Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Mer information finns på Länsstyrelsen i Kronobergs läns webbplats:

Länsstyrelsen: Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler för restauranger och krogar

Från och med den 1 juni 2021 ska serveringsställen och restauranger stänga senast klockan 22.30.

Regeringen har sedan tidigare beslutat att alkoholförsäljning inte får ske efter klockan 22.00.

Folkhälsomyndigheten föreskriver, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

För motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer. Från och med den 24 december 2020 får max fyra personer sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.

Läs mer om föreskrifterna på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndigheten: Föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restriktioner för nöjesparker, muséer och liknande verksamhet

Från och med den 25 mars införs nya restriktioner för muséer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar.

Folkhälsomyndigheten har därför beslutat att det behövs en yta på 20 kvadratmeter per person för att kunna bedriva verksamheten på ett smittsäkert sätt.

För museer och konsthallar gäller 10 kvadratmeter per person.

Anläggningarna ska:

 • Beräkna ett maximalt antal besökare och se till att inte fler vistas inom verksamhetens område.
 • Säkerställa att personalen får information om hygienåtgärder och erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • De verksamheter som har attraktioner, som till exempel en karusell, ska vidta åtgärder för att minska trängseln i och i anslutning till attraktionerna.


Om samhällsviktig verksamhet kopplat till barnomsorgsbehov

Om det skulle bli aktuellt att stänga förskolor och skolor ska du som arbetsgivare bedöma om företagets verksamhet är samhällsviktig och vilka funktioner/medarbetare som behövs för att utföra den samhällsviktiga verksamheten. Läs mer i en separat artikel:

Samhällsviktig verksamhet för dig som är arbetsgivare eller uppdragsgivare Länk till annan webbplats.

Åtgärder för det lokala näringslivet

Uppvidinge kommun vill också med ett antal åtgärder bidra med lättnader för våra företag, underlätta och säkerställa det vi som kommun har möjlighet och kan påverka i den ekonomiska situation våra företag kan ställas inför. Läs mer om detta i en separat artikel:

Vi vill underlätta för det lokala näringslivet Länk till annan webbplats.

Business Region Kronoberg ger tips

Uppvidinge kommun finns med i Business Region Kronoberg som nu mobiliserar nu de regionala samverkansaktörerna Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, kommunernas näringslivsfunktioner, Almi, Destination Småland med flera för att ge information till företagen i Kronoberg.

Vi har samlat information från Business Region Kronoberg och länktips på våra näringslivssidor:

Information till näringslivet om coronavirusets effekter Länk till annan webbplats.

För dig som arrangerar evenemang

Regeringens plan är att anpassa och avveckla de restriktioner som tagits fram för att minska smittspridningen av covid-19. Planen utgår från tre nivåer av smittspridning och fem steg av lättnader. Det första steget påbörjas den 1 juni 2021 och innebär ett antal lättnader, till exempel nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 1 juni

Inomhus

Inomhus sittande

Utomhus

Utomhus sittande

Motionslopp

8

50

100

500

150

Du kan läsa mer om de anpassade åtgärderna och vad som gäller i de steg som är planerade framåt på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndigheten - Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • danstillställningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster

För alla evenemang och sammankomster rekommenderar Folkhälsomyndigheten riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.

Folkhälsomyndigheten om riskbedömning av evenemang Länk till annan webbplats.

Våld i nära relationer

Hjälp hos Familjefrid Kronoberg

När allt inte är som det brukar påverkas vi människor på olika sätt. En vardag som inte är normal, där vi tvingas umgås mer och närmare varandra, kan göra att den minsta sak blir större än den brukar.

Vid en kris ökar våldet i nära relationer. Uppvidinge kommun samarbetar med Familjefrid Kronoberg som nu har utökat sina telefontider.

Du som är oroad för dig själv eller för någon närstående kan ringa Familjefrid Kronoberg för rådgivning, stöd och avlastande (kris)samtal alla vardagar mellan klockan 08.00-17.00. Om du behöver kommer du att lotsas vidare till socialtjänst, hälso- och sjukvården eller polisen.

Du når Familjefrid Kronobergs behandlare på telefon 0470-79 60 47.

Infoblad Hjälp till hjälp - när hemmet är en otrygg plats Pdf, 145.6 kB.

Kontakt med Uppvidinge kommun

I Uppvidinge kommun finns jour på kvällar och helger. Då ringer du 112, SOS Alarm, som hjälper dig till kontakt med socialjouren. På vardagar vänder du dig till mottagningsenheten via kommunens växel, 0474-470 00.

I akuta ärenden ringer du alltid 112 som också kan koppla dig till polis och sjukvård.

Mer information finns på vår sida om Våld och hot

Våld och hot

Övriga länkar:

Psykisk hälsa och oro

I kristider kan den psykiska hälsan påverkas på olika sätt och många känner oro. På webbplatsen Uppdrag Psykisk Hälsa finns samlad information mot olika målgrupper (barn, ungdomar, vuxna, äldre) som handlar om just att bemöta oro och främja psykisk hälsa.

Uppdrag Psykisk Hälsa Länk till annan webbplats.

För dig som är barn eller ungdom och behöver prata med någon

Om du mår dåligt eller känner oro finns vuxna du kan prata med, även under sommaren.

Du kan vända dig till din skolkurator.

De tider ingen kurator finns på plats finns andra du kan vända dig till, till exempel:

Så informerar vi om smitta i våra verksamheter

Vid bekräftad smitta i någon av våra verksamheter inom Uppvidinge kommun kommer vi att informera när vi blir uppmanade av Region Kronobergs smittskyddsenhet att göra så.

Det är Region Kronobergs smittskyddsenhet som ansvarar för smittspårning och som ger instruktioner om hur smittspårningen ska gå till. Instruktioner som smittskyddsenheten ger ska följas eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

Har en person undersökts och fått diagnosen covid-19 får personen särskilda instruktioner direkt från smittskyddsenheten inom Region Kronoberg, om vilka som ska kontaktas och informeras.

Uppvidinge kommun informerar om åtgärder vidtas utifrån bekräftad smitta i kommunala verksamheter.

Var vaksam på symtom

Om en bekräftat smittad person har varit i kommunens verksamhet 24 timmar innan symtom, kommer vi på uppmaning av Region Kronobergs smittskyddsenhet att informera om att smitta har funnits i verksamheten och att man ska vara vaksam på symtom.

Med hänsyn till bestämmelser om sekretess och den personliga integriteten kommunicerar inte Uppvidinge kommun kring enskilda sjukdomsfall. Vi kommer inte att tala om vem som är smittad. Vi kommer inte heller att löpande informera allmänheten och media om enskilda bekräftade fall i våra verksamheter.

Uppvidinge kommuns samtliga verksamheter följer utvecklingen och anpassar förhållningssätt och arbete efter rådande omständigheter.

Vid bekräftad smitta inom förskola, grundskola och lärcenter

Förskolor, grundskolor och lärcenter följer de anvisningar som Region Kronobergs smittskyddsenhet ger vid ett konstaterat fall av smitta som rör barn, elev, studerande eller personal i våra verksamheter. Det innebär att ansvarig rektor för verksamhet där fall har konstaterats informerar vårdnadshavare via mejl. Berörd vårdnadshavare, elev eller personal får alltid veta hur information till omgivningen ges. Om en verksamhet behöver stängas på grund av smitta, fattas det beslutet av förvaltningschefen tillsammans med Region Kronobergs smittskyddsenhet.

Vid bekräftad smitta inom socialförvaltningens verksamheter

Vid bekräftad smitta inom socialförvaltningens verksamheter informeras den personal som är berörd, att det finns smitta och vad vi gör för att begränsa smittspridningen. Övriga personer på avdelningen, gruppbostaden eller liknande och deras närstående får information om att smitta finns och vad vi gör för att begränsa smittspridningen.

De rutiner som vi följer för att undvika smitta, och som även beskriver hur vi ska agera vid en eventuell smittspridning, utgår från nationella myndigheters riktlinjer och är utformade i nära samarbete med enheten för vårdhygien och smittskyddsenheten i Region Kronoberg.

Med hänsyn till bestämmelser om sekretess och den personliga integriteten kommunicerar inte Uppvidinge kommun kring enskilda sjukdomsfall. Vi berättar inte vem som är smittad. Vi kommer inte heller att löpande informera allmänheten och media om enskilda bekräftade fall.

Vid frågor kommer vi att informera om vi har bekräftade fall inom våra verksamheter, men inte inom vilken verksamhet, eftersom det då finns risk att en enskild persons identitet röjs.

Region Kronoberg informerar om läget

Det finns konstaterad samhällsspridning av coronaviruset i hela Kronobergs län. Därför är det fortsatt viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: Stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd och undvik trängsel och tvätta händerna ofta.

Region Kronoberg uppdaterar varje vecka information om antal fall och rapport om läge:

Region Kronobergs information om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Om du planerar att resa

Den som är sjuk eller har milda symtom ska avstå från att resa inom och utanför Sverige.

Folkhälsomyndigheten har information om resor och vad som gäller när du kommer hem:

Folkhälsomyndigheten: Om du planerar att resa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om coronavirus på lätt svenska

Krisinformation.se har sammanställt länkar till sidor med information om coronaviruset och covid-19 på lätt svenska. Där finns också länkar till teckenspråkstolkad och syntolkad information.

Krisinformation.se: Information på coronavirus och covid-19 på lätt svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se: Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information.