Trädgårdstippen stängs tillfälligt

Från och med måndagen den 31 maj är trädgårdstippen i Älghult stängd på grund av ett planerat asfalteringsarbete inom området.

Så länge trädgårdstippen är stängd är det förbjudet att lämna trädgårdsavfall inom eller i anslutning till området. Under stängningen hänvisas till trädgårdstippen i Alstermo.

Trädgårdstippen öppnar igen när arbetet är utfört. Ny infart är via Glasbruksvägen.

Tack för visad hänsyn!