Svagt vattentryck i ledningarna

Trycket från vattenledningsnätet i Lenhovda är svagt just nu. Det beror på det underhållsarbete som pågår i samhället.

Vattentrycket i större delen av Lenhovda påverkas mer än vi har kunnat förutse av det underhållsarbete som pågår i samhället.

Vi beklagar detta. Successivt kommer trycket att öka igen, men det kan ta upp till en vecka.

/Tekniska avdelningen