Marhult - Bevattningsförbud upphör

Vattenverket i Marhult är i normal drift sedan i slutat av förra veckan. Bevattningsförbudet kan därför upphävas.

/Tekniska avdelningen