Begränsad framkomlighet över bro

Från och med den 18 april fram till den 24 juni pågår ett större brounderhållsarbete på bron på väg 913 över Änghultasjöns utlopp i Klavreström. Under tiden är det öppna körfältet begränsat till en bredd på max 2,40 meter.

Trafikverket kommer med start måndag 18/4 att påbörja ett större brounderhållsarbete på bro 7-30-1 i Klavreström.

Bron ligger på väg 913 och går över Änghultsjöns utlopp.

Arbetena kommer att utföras i två etapper vilket innebär att bron inte kommer att vara helt avstängd för trafik. Dock kommer det öppna körfältet att vara begränsad till en bredd av max 2,40 meter, vilket säkert har påverkan på en del verksamheter.

Trafikverket beräknar att arbetena kommer att vara färdigställda den 24 juni och efter det kan bron öppnas för vanlig trafikering igen.

Information om denna och andra trafikstörande brounderhållsåtgärder i Kronoberg 2022 finns att läsa på Travikverkets webbplats:

www.trafikverket.se/brokronoberg Länk till annan webbplats.

Lyssna