Väg 23 öppnar för trafik den 26/5

Den 26 maj öppnas väg 23 utanför den östra infarten till Åseda upp för trafik igen. Den 14 juni släpps trafiken på även på den nya gatan som går under vägporten.

Sedan hösten 2022 bygger Trafikverket en vägport för anslutning från Östra industrivägen till Åseda södra industriområde (Kållehylte). Trafiken på väg 23 har omdirigerats via en omledningsväg.

Trafikverket beräknar att stänga omledningsvägen och öppna upp trafiken på väg 23 den 26 maj. Gatan under vägporten som leder till industriområdet ska öppna för trafik den 14 juni.

Hela projektet ska vara avslutat den 30 juni.

Lyssna