Dagverksamhet

På varje särskilt boende bedrivs dagverksamhet i olika omfattning. Alla som vill ha en stunds gemenskap är välkomna. Verksamheten i denna form upphör sista juni 2019.

Gemensamma aktiviteter annonseras på samtliga boenden.

Gyllenbo i Åseda är en dagverksamhet med särskild inriktning mot demenssjuka. För att få komma dit krävs biståndsbeslut.

Kommunen arbetar aktivt med att utveckla den frivillga delen av dagverksamheterna och den som har en idé eller ett önskemål kan vända sig till enhetschefen för det särkilda boendet.

Välkommen till våra dagverksamheter

Olofsgården - Rullande schema

Måndag

10.30 Udda veckor - Sångstund med Gunilla Bokor
13.30 Måndagsträff

Tisdag

9.30 – 13.15 Trivselträff med fika och olika aktiviter som tidningsläsning, spel, handarbete, vävning mm
10.30 Tidningsläsning
14.30 Jämna veckor - Gudstjänst
14.00 Udda veckor - Aktivitet av olika slag

Onsdag

9.30 Gymnastik, sång/musik och tidningsläsning

Torsdag

9.30 – 13.15 Trivselträff med fika och olika aktiviteter som tidningsläsning, spel, handarbete, vävning med mera
14.00 Bingo

Lördag

10.30 Högläsning av Smålandsposten (Höstglöd)

Avvikelser kan förekomma och meddelas på anslagstavlan i entrén