Omvårdnadslyftet

Omvårdnadslyftet syftade till att höja kompetensen hos omvårdnadspersonal i kommunen.

Omvårdnadslyftet pågick mellan 2012 och 2014 i Uppvidinge. Det var en nationell satsning som socialförvaltningen gjorde med hjälp av stimulansmedel från Socialstyrelsen. Stimulansmedlen skulle stimulera kommunerna att leva upp till Socialstyrelsens riktlinjer om vårdpersonalens grundläggande kunskaper.

Det har varit en kompetenshöjning för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. Satsningen skedde i samarbete med gymnasieskolan i Åseda.