Samordning för Linnea

Samordning för Linnea är ett av 19 projekt som tilldelades medel i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nationella satsning.

Samordning för Linnea har varit ett projekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Projektet har pågått under tre år och avslutades den 30 november 2013.

Varje kommun bildade ett team med professioner från både landsting och kommun. Alla team deltog i seminarier om förbättringskunskap.