Stödboende­verksamhet

Uppvidinge kommun bedriver stödboendeverksamhet för ensamkommande barn och ungdomar i ålder 16-20 år.

Stödboendeverksamheten är till för flyktingar som har kommit till Sverige innan de har fyllt 18 år och inte har någon förälder i landet. De har anvisats till kommunen av Migrationsverket. Verksamheten består av ett antal lägenheter som de ensamkommande bor i så länge de fortfarande har ett behov av vuxenstöd.

Verksamheten vilar på en humanistisk värdegrund som innebär allas lika värde. Vi har samma rättigheter och skyldigheter. Vi är alla unika.

Målet med vistelsen är att ge den unge redskap att inför kommande vuxenliv hantera praktiska, sociala och psykologiska färdigheter utifrån individuellt uppsatta mål enligt genomförandeplan.

Stödboendeverksamheten granskas årligen av IVO, Inspektionen för vård och omsorg.