Gruppboende

I vår kommun finns gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning.

Gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning

För personer med funktionsnedsättning finns idag fyra gruppboenden i kommunen. Samtliga är placerade i Lenhovda. Alla lägenheter är fullvärdiga. Om du vill veta mer kan du vända dig till områdeschefen för boendena eller till LSS-handläggaren.