Datum och tid: 1 mars 2019 kl. 18.00-19.30 Plats: Equmeniakyrkan Alstermo

Ekumenisk samling på Världsböndagen

Världsböndagen med böner från Slovenien och kvällsfika i Equmeniakyrkan i Alstermo. Tema: Välkomna, allt är färdigt.

Kvällsfika

Arrangör: Equmeniakyrkan Alstermo