Datum och tid: 13 april 2019 kl. 18.00-20.00 Plats: Equmeniakyrkan Alstermo

"Vad gör Gud i Colombia?"

Programkväll med Börje Ertman, Ankarstiftelsen. Sång och musik av familjen Mattias och Maria Johansson, Götene.

Servering

Arrangör: Equmeniakyrkan Alstermo