Datum och tid: 2 maj 2019 kl. 14.30-17.00 Plats: Equmeniakyrkan Alstermo

Café Torsdag

"Bildspel från Fröseke med omnejd", intervju med Christina Holmström. Servering

Arrangör; Equmeniakyrkan Alstermo