Datum och tid: 6 maj 2019 kl. 18.00-19.30 Plats: Våraskruvs naturreservat

Allemansrätten – Samtal om säkerhet i naturen

Krisberedskapsveckan 2019: Allemansrätten – Samtal om säkerhet i naturen och en rundvandring i naturreservatet Våraskruv.

Annika Bladh, Samordnare Friluftsliv Miljövårdsenheten, Länsstyrelsen i Kronobergs län, medverkar.

Kläder efter väder och miljövänlig fruktfika.

Plats: Våraskruv naturreservat

Tid: 18.00-19.30

Evenemanget är en del av Krisberedskapsveckan 2019. Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors beredskap inför samhällskriser.

Arrangör: Uppvidinge kommun

Våraskruvs naturreservat. Foto.