Datum och tid: 15 maj 2019 kl. 18.30-20.00 Plats: Degeln, Älghultskolan

Föredrag med Samuel Palmblad

Krisberedskapsveckan 2019: Anfallet mot Sverige 1983 – Beredskapsförberedelser i Uppvidinge kommun under kalla kriget.

1:e antikvarie Samuel Palmblad vid Kulturparken Småland, ansvarig för museets byggnadsvårdsenhet

Vad hade hänt i länet och kommunen om Sverige dragits in i en konflikt? Vilka resurser fanns att tillgå och hur skulle dessa användas? Föredraget bygger på ett scenario där kriget bröt ut år 1983.

Plats: Degeln, Älghultskolan

Tid: 18.30-20.00

Evenemanget är en del av Krisberedskapsveckan 2019. Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors beredskap inför samhällskriser.

Arrangör: Uppvidinge kommun

Samuel Palmblad. Foto.