Datum och tid: 20 juni 2019 kl. 15.00-17.00 Plats: Alstervik, Alstermo

Café Torsdag

Café Torsdag flyttar ut till Alstervik, kom och fika, spela golf med mera.

Minigolf för 10:-.

Arrangör: Equmenia Alstermo