Datum och tid: 7 juli 2019 till 28 juli 2019 kl. 10.00-17.00 Plats: Hembygdsgården i Norrhult

Söndagsöppet i juli

Under juli månad håller vi hembygdsgården i Norrhult öppen med bokförsäljning och kaffeservering.

Samlingarna visas i Hembygdsgården: fotografier av bygdens hus, den stora affischsamlingen från olika event, väv- och musikrum, samt en unik affärsinredning. Samarbete med Facebook-gruppen "Vi från Norrhult å Klavreström".

Extra välkomna är återvändare!

Arrangör: Nottebäcks Hembygdsförening

Foto: Nottebäcks Hembygdsförening