Datum och tid: 22 september 2019 kl. 09.00-12.00 Plats: Hedasjön

Vandring i naturreservatet Hedasjön

Hedasjön omges av äldre tallskog och är en vacker och besöksvänlig plats. Tillsammans går vi den nya vandringsleden runt sjön, cirka 3 timmar, och tittar på områdets naturvärden och de skötselåtgärder som utförs i naturreservatet.

Vid parkeringsplatsen finns badplats med en iordningställd grillplats.

Samling: Reservatsparkeringen.

Kontakt: Love Eriksen, 0731-825 031
love.eriksen@gmail.com

Praktisk information: Medtag fika och kikare.
Barnvänlig från 10 år.

Arrangör: Uppvidinge Fågelklubb