Datum och tid: 3 oktober 2019 kl. 14.30-17.00 Plats: Equmeniakyrkan Alstermo

Café Torsdag

Tankar och bilder om binas värld. Peter Englén, Älghult. Servering.

Arrangör; Equmeniakyrkan Alstermo