Datum och tid: 7 november 2019 kl. 14.30-17.00 Plats: Equmeniakyrkan Alstermo

Café Torsdag

Solsken i mitt hjärta. Sång och musik med Johan och Gunilla Sigvardsson. Servering.

Arrangör: Equmeniakyrkan Alstermo