Datum och tid: 21 november 2019 kl. 14.30-17.00 Plats: Equmeniakyrkan Alstermo

Café Torsdag

Kom och fika, prata, handarbeta, pussla, spela pingis och biljard.

Arrangör: Equmeniakyrkan Alstermo