Datum och tid: 12 december 2019 kl. 10.00-12.00 Plats: Gamla swedbank i Alstermo

Föräldracafé

Alla tillsammans bjuder in till föräldrarcafé.

Vi träffas, umgås och leker med barnen. Ta med dig ert/era barn och kom.

Vi träffas varannan torsdag jämna veckor.

Arrangör: Alla Tillsammans