Datum och tid: 5 december 2019 kl. 14.30-17.00 Plats: Equmeniakyrkan Alstermo

Café Torsdag med program

Julsånger med Silvertonen.

Servering.

Arrangör: Equmeniakyrkan Alstermo