Datum och tid: 22 december 2019 kl. 14.30-16.00 Plats: Equmeniakyrkan Alstermo

Julcafé

Julfika, dans kring granen, andakt.

Arrangör: Equmeniakyrkan Alstermo