Datum och tid: 24 december 2019 till 25 december 2019 kl. 23.00-00.00 Plats: Equmeniakyrkan Alstermo

Julnattsgudstjänst

Julsånger och julevangeliet.

Arrangör: Equmeniakyrkan Alstermo