Datum och tid: 5 mars 2020 kl. 14.30-16.00 Plats: Equmeniakyrkan Alstermo

Café Torsdag

"Till Färöarna och Island med Smyril Line", Anders och Ing-Britt Davidsson.

Servering.

Arrangör: Equmeniakyrkan Alstermo