Datum och tid: 7 mars 2020 kl. 09.00-11.00 Plats: Norrhult folkets hus

Lördagsfrukost och föreläsning

Att se den du möter - föreläsning av samtalscoach Lottha Lindahl

Pris 50 kronor. Anmäl dig till 070-868 54 03 med ett samtal eller sms senast den 3 mars.

Arrangör: Norrhult folkets hus