Datum och tid: 23 februari 2020 kl. 14.00-16.00 Plats: Bygdegården i Ösjöbol

Semmelcafé

Café i bygdegården med hembakta semlor.

Arrangör: Ösjöbol kultur- och bygdeförening