Datum och tid: 7 mars 2020 kl. 10.00-14.00 Plats: Bygdegården i Ösjöbol

Ysta ost

Vi ystar ost med Christina Törnqvist och Lena Karlsson.

Fika och material till självkostnadspris.

Anmäl till Lena 070-8771522 / 0474-17045.

Arrangör: Ösjöbol kultur- och bygdeförening