Datum och tid: 30 oktober 2020 kl. 10.00-12.00 Plats: Bygdegården i Ösjöbol

Tälj med Elin

Lovaktivitet för barn 7-12 år

Två timmars täljning tillsammans med ledare. En krok eller galge tillverkas av trä, kniv och material finns. Kostnad 50 kronor inklusive fika. Begränsat antal platser, högst 8 deltagare. Anmälan till Elin Persson på e-post: elin@hemslojdenkronoberg.se eller på telefon 070-223 34 26. Först till kvarn! 

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående covid-19 genom att begränsa antalet deltagare och gles möblering för att hålla avstånd.

Arrangör: Kultur- och bygdeföreningen Ösjöbol i samarbete med Hemslöjden i Kronoberg