Datum och tid: 26 maj 2022 kl. 15.00-17.00 Plats: Hohult, Alstermo

Byavandring i Hohults by

Strax norr om Alstermo ligger de gamla byarna på rad. Hohult är en av dem.

Hohults bykärna med sin bebyggelse är en av de mest intressanta i länet, närmast en radby med tätt liggande hus. Anna-Karin Palm guidar oss genom byn.
Samling vid Alstermo Entreprenad.
Medtag egen kaffekorg

Riksantikvarieämbetet har klassat byn Hohult som riksintresse, vilket är lätt att förstå. Traditionell bebyggelse och åldriga brukningstraditioner bildar tillsammans en unik och vacker landsskapspalett med flera blomster- och slåtterängar.

Hohult nyttjades redan på järnåldern. Byn etablerads under medeltiden och finns omnämnd 1297 då Bengt Petersson säljer gods i Hohult till Peter Öjarsson Bonde.

Gratis deltagande.

Arrangör: Älghults Hembygdsförening

Hohults by. Foto.
Lyssna