Allemansrätten och fridlysta växter

Allemansrätten kan sammanfattas i orden inte störa - inte förstöra.

Läs mer om vad allemansrätten innebär för dig på Naturvårdsverkets webbplats. Allemanssrätten finns översatt på engelska och tyska samt på femton andra språk. Den finns också i lättläst version.

Fridlysta växter

På Naturvårdsverkets webbplats, under Natur & naturvård, finns det uppgifter om vilka växter och djur som är fridlysta. Där kan du även läsa om vad en fridlysning innebär och varför en växt eller ett djur är fridlyst.