Om Vildmarksleden

En vuxen man och två pojkar vandrar uppför en backe i Libbhult. Foto.

Vildmarksleden smyger sig fram längs stigar och skogsvägar, och under vandringen bjuds du på ett tvärsnitt av Uppvidinges naturtyper - tallmoar följs av tysta skogssjöar och vid de gamla hagmarkernas knotiga äppelträd sjunger entitan. Orrmossar och tjädermarker finns också, och dessutom passeras flera olika naturreservat.

Ledens olika etapper

Vandringsleden är uppdelad i etapper, observera att leden ibland går samman med Norra värends ridled. I Lindshammar går leden gemensamt med Höglandsleden i cirka 1 kilometer.

Det finns två rastplatser med vindskydd, toalett, grillplats och sopställ - vid Kolvesjö och norr om Burlagga Fly. Leden kan vandras både med- och motsols.

Klavreström - Kolvesjö 13,0 kilometer, 3-4 timmars vandring

Här går leden över Mörrumsån och västerut längs med Änghultasjöns sydligaste strand, genom naturreservatet Libbhults ängar med en kombination av ädellövsskog och barrskogsridåer. Vidare går leden mot naturreservatet Getaryggarna med bitvis mycket brant stigning och en dramatisk ättestupa.

Kolvesjö - Lindshammar 5,5 kilometer, 1-2 timmars vandring

Här vandrar du genom ett landskap fullt av gamla aspar, barrskog och bullerbyliknande landskap.

Lindshammar - Horshaga 10,4 kilometer, 2-4 timmars vandring

I Lindshammar korsar du riksväg 28/31 och kan se vindkraftverket vid Milletorp resa sig som vita torn ovanför de tunna tallarna. Trakten rymmer flera mindre myrkomplex och är rik på fågelliv.

Horshaga - Klavreström 8,0 kilometer, 2-3 timmars vandring

Här passerar du gamla torp med imponerande stenmurar och landskap med trädgårdsväxten akleja, lönn, gökärt och smultron. Du kommer till en gammal åker som sommartid lockar till sig mycket fjärilar och precis innan målgången passerar du Klavreströms golfbana och hagmarker där Uppvidinge kommuns största ekar finns, liksom rikligt med hagtorn.