Datum och tid: 21 mars 2019 kl. 14.30-17.00 Plats: Equmeniakyrkan Alstermo

Café Torsdag

Kom och fika, prata, spela spel, handarbeta m.m. i Equmeniakyrkan i Alstermo.

Arrangör: Equmeniakyrkan Alstermo