Datum och tid: 4 april 2019 kl. 14.30-17.00 Plats: Equmeniakyrkan Alstermo

Café Torsdag

Café med program. "Som volontär i Massajland", bildspel. Anita Gunnar, Vetlanda.

Arrangör: Equmeniakyrkan Alstermo