Datum och tid: 21 november 2019 kl. 19.00-21.00 Plats: Vuxenskolans lokal Åseda

Sy- och stickcafé

Alla är välkomna!

Servering till självkostnadspris.

Arrangör: Evy Rosander