Byggprojekt

Här kan du läsa om de olika byggprojekt som pågår inom området boende och miljö.

Skiss över Uppvidingehus bostäder på Järnvägsgatan i Åseda

Skiss över Uppvidingehus planerade bostäder på Järnvägsgatan i Åseda.

Lenhovda 18:5 Flerbostadhus

Uppvidingehus AB har fått bygglov för uppförande av ett flerbostadshus med tillhörande förrådsbyggnader och fastighetens adress kommer att bli Köpmangatan 25 i Lenhovda. Flerbostadshuset kommer att ha två våningar och nio lägenheter, varje lägenhet kommer att ha storleken 2-3 rum och kök. Byggnadens totalhöjd blir cirka nio meter. Fasadfärgen kommer att utgöras av puts i vit kulör och träpanel i "linax natur" kulör.

Del av Åseda 12:1 Flerbostadshus

Uppvidingehus AB har fått bygglov för uppförande av tre flerbostadshus med tillhörande förrådsbyggnader samt miljöhus. Flerbostadshusen kommer uppföras i fyra våningar med elva till tolv lägenheter per flerbostadshus och lägenheterna kommer att ha storlekarna 1,5-4 rum och kök. Byggnaderna kommer uppnå en totalhöjd på 14 meter och placeras i Åsedas centrum 10 meter från Järnvägsgatan. Fasaden på de tre byggnaderna kommer att vara olika, det ena ska vara i en ljusgul färg, den andra i en gul färg och den tredje ska ha en sand kulör.