Hjälp i hemmet

Vi kan hjälpa till på olika sätt för att du ska ha möjlighet att bo kvar hemma.

Kommunen erbjuder stöd, service och omvårdnad, det vill säga det som du kan behöva för att klara det dagliga livet. Du kan få hjälp med exempelvis personlig omvårdnad, städning, mat och enklare fixartjänster.

Om man inte själv kan tillgodose sina behov, eller få de tillgodosedda på annat sätt, har man rätt till bistånd. Personer i alla åldrar har rätt att ansöka om insatser varav de flesta beviljas av biståndshandläggare efter en individuell bedömning.

Lyssna