Tillfällig vistelse i Uppvidinge kommun

Om du behöver stöd och hjälp vid din vistelse i Uppvidinge kommun tar du kontakt med biståndshandläggaren i din hemkommun.

Ska du vistas tillfälligt i kommunen och behöver stöd och hjälp?

Kontakta biståndshandläggaren i din hemkommun i god tid. Hon eller han kontaktar i sin tur Uppvidinge kommun innan din vistelse här.

Beställning av insatser

Om du är biståndshandläggare i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas i Uppvidinge kommun med insatser enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen, ta kontakt med Uppvidinge kommun senast tre veckor innan planerad vistelse.

Ansökningsblankett för hemtjänst respektive hemsjukvård vid tillfällig vistelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter och taxor inom vård och omsorg i Uppvidinge kommunPDF