Sjukvård och tandvård

Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar dels hemsjukvård och dels rehabiliteringsinsatser samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. För personer med ett stort omvårdnadsbehov och personer som har LSS-insatser finns också nödvändig tandvård.

Vart ska jag vända mig?

Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Du kan också ringa Vårdguiden på telefon 1177. Vårdguiden ger råd om vård dygnet runt.

Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vårdcentral kan du ha rätt till hemsjukvård. Mer information finns på vår sida om hemsjukvård:

Hemsjukvård

Nödvändig tandvård

Nödvändig tandvård ska ges till personer med ett stort omvårdnadsbehov och till personer som har LSS-insatser. Mer information finns på vår sida om nödvändig tandvård:

Nödvändig tandvård

Rehabilitering

Distriktsrehab har ansvar för rehabilitering inom hemsjukvården. Mer information finns på vår sida om rehabilitering.

Rehabilitering

Lyssna