Anhörigstöd

Att vara anhörig är en stor och viktig insats som ger både glädje och mening men det kan också innebära oro, stress och förtvivlan eller att brottas med ett dåligt samvete och inte tycka att man räcker till. Vi erbjuder stöd till dig som är anhörig.

Du är inte ensam om dina tankar och känslor. För många är det ett stort steg att be om hjälp och ofta är man osäker på vilket stöd som går att få. Syftet med anhörigstödet är att minska din psykiska och fysiska belastning. Du kan genom stöd och kunskap få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa minskar.

Vad erbjuder kommunen?

I Uppvidinge kommun finns det en anhörigsamordnare som du kan kontakta om du vill få råd och stöd. Vi bjuder in till föreläsningar med olika teman under året, ordnar aktiviteter samt anordnar olika stödgrupper. Det finns ideella föreningar i kommunen, de träffas oftast i mindre grupper för samtal, fika och erfarenhetsutbyte.

Vi erbjuder bland annat följande insatser till anhöriga:

  • Förmedla kontakter inom kommunen
  • Dagverksamhet Gyllenbo
  • Avlösning i hemmet upp till 10 timmar kostnadsfritt
  • Föreläsningar
  • Stödgrupper
  • Enskilda samtal eller familjesamtal, BRA-samtal (Barns rätt som anhöriga)

Ytterligare information

Det finns även hjälp att ansöka om hos biståndhandläggare eller LSS-handläggare i kommunen.

Anhöriglinjen

Telefonnummer: 0200-23 95 00 (nationell stödtelefon)

Telefontider
Måndag: 10.00-12.00, 13.30-15.00
Tisdag: 10.00-12.00, 13.30-15.00
Onsdag: 19.00-21.00
Torsdag: 10.00-12.00, 13.30-15.00
Fredag: 10.00-12.00, 13.30-15.00