Anhörigstöd

Att vara anhörig är en stor och viktig insats som ger både glädje och mening men det kan också innebära oro, stress och förtvivlan, att brottas med ett dåligt samvete och inte tycka att man räcker till. Vi erbjuder stöd till dig som är anhörig.

Du är inte ensam om dina tankar och känslor. För många är det ett stort steg att be om hjälp och ofta är man osäker på vilket stöd som går att få. Syftet med anhörigstödet är att minska din psykiska och fysiska belastning. Du kan genom stöd och kunskap få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa minskar.

Anhörigstödet finns till för alla invånare i Uppvidinge kommun. Stödet kan se olika ut från individ till individ, vilket kan innebära individuella samtal med anhörigsamordnare eller samtal i grupp. Alla samtal sker under sekretess och efter ditt önskemål. Du kan få stöd och råd i din situation. Anhörigsamordnaren finns till för dig.

Kommunen erbjuder stöd i form av olika insatser som går att söka hos biståndshandläggare, LSS‑handläggare eller socialsekreterare. Anhörigsamordnaren kan hjälpa till att förmedla kontakter inom kommunen.

Anhörigstödet anordnar även föreläsningar och gruppaktiviteter under året dit alla är välkomna.

Utbildningar och föreläsningar - Hösten 2023

Kurs stressrelaterade sjukdomar

Vill du veta hur du kan hantera stressen? Har du varit utbränd? Vi har en kurs i fyra delar. Träffarna kommer ha följande innehåll; varningssignaler och symptom, strategier och rehabilitering, relationer och bemötande, självkänsla och förändringsarbete.

Var: Eklövet, Hasselavägen 4, Lenhovda
När: 8, 15 , 22 samt 19 november 18.00-19.30
Anmälan: hanna.johansson@uppvidinge.se

Anhörigutbildning - demenssjukdomar

Har du en anhörig som har en demenssjukdom eller kognitiv svikt så är du välkommen till anhörigutbildningen. Mer information om träffarna och datumen kommer under hösten.

Anhöriggrupper och nätverk - Hösten 2023

Yngrenätverk

Finns för dig som är under 65 år och make, maka, sambo eller partner till en person med demenssjukdom. Läs mer på Demensförbundets hemsida. Länk till annan webbplats.

Anhöriggrupp

Tar du hand om eller vårdar någon i hemmet? Behöver du ett andrum för dig själv, få möjlighet att dela dina tankar, orosmoment, glädjeämnen med andra i samma situation? Då är anhörigträffar något för dig. Träffarna annordnas i samarbete med Svenska kyrkan. Meddela innan ni kommer till första träffen:

Hanna Johansson 0474-473 95
Jeanette Norby 0474-124 77 (Lenhovda)
Yvonne Yngvesson 0474-124 52 (Åseda)

Lenhovda

Var: Församlingshemmet i Lenhovda
När: 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november, 6 december
Tid: 13.00 - 14.00

Åseda

Var: Församlingshemmet i Åseda
När: 28 augusti, 11 september, 9 oktober, 6 november, 4 december
Tid: 10.00-11.00

Anhöriglinjen

Telefonnummer: 0200-23 95 00 (nationell stödtelefon)

Telefontider
Måndag 10-15
Tisdag 10-15
Onsdag 18-21
Torsdag 10-15
Fredag 10-15
Söndag 18-21

Lyssna