Anhörigstöd

Att vara anhörig är en stor och viktig insats som ger både glädje och mening men det kan också innebära oro, stress och förtvivlan, att brottas med ett dåligt samvete och inte tycka att man räcker till. Vi erbjuder stöd till dig som är anhörig.

Du är inte ensam om dina tankar och känslor. För många är det ett stort steg att be om hjälp och ofta är man osäker på vilket stöd som går att få. Syftet med anhörigstödet är att minska din psykiska och fysiska belastning. Du kan genom stöd och kunskap få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa minskar.

Anhörigstödet finns till för alla invånare i Uppvidinge kommun. Stödet kan se olika ut från individ till individ, vilket kan innebära individuella samtal med anhörigsamordnare eller samtal i grupp. Alla samtal sker under sekretess och efter ditt önskemål. Du kan få stöd och råd i din situation. Anhörigsamordnaren finns till för dig.

Kommunen erbjuder stöd i form av olika insatser som går att söka hos biståndshandläggare, LSS‑handläggare eller socialsekreterare. Anhörigsamordnaren kan hjälpa till att förmedla kontakter inom kommunen.

Anhörigstödet anordnar även föreläsningar och gruppaktiviteter under året dit alla är välkomna.

Anhöriglinjen

Telefonnummer: 0200-23 95 00 (nationell stödtelefon)

Telefontider
Måndag 10-15
Tisdag 10-15
Onsdag 18-21
Torsdag 10-15
Fredag 10-15
Söndag 18-21

Lyssna