Klagomål

Hjälp oss bli bättre genom att berätta om de fel och brister du upptäcker i våra förskolor och skolor. Vill du få återkoppling så behöver du fylla dina kontaktuppgifter. Tänk på att ditt klagomål, även om du är anonym, i regel betraktas som allmän handling.

Hantering av personuppgifter

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhet är laglig. De personuppgifter du skriver in i e-tjänsten Klagomål till Barn- och utbildningsnämnden sparas för att vi ska kunna kontakta dig. De sparas i maximalt fyra år. Du kan läsa mer om Barn- och utbildningsnämndens hantering av personuppgifter på vår sida om Dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom fem arbetsdagar.






Lyssna