Kommunens organisation

För att vi verksamhetsmässigt ska kunna hantera kommunens skolor, äldreomsorg, ekonomi, vatten, avlopp, bostadsplanering, bibliotek, fritidsanlägggningar och mycket annat finns en organisation med anställda i olika förvaltningar.

Uppvidinge kommun har fem förvaltningar med var sitt ansvarsområde. De fem förvaltningarna är:

 • Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Miljö- och byggnadsförvaltningen
 • Kommunledningsförvaltningen
 • Samhällsserviceförvaltningen
 • Välfärds- och omsorgsförvaltningen

Varje förvaltning har en förvaltningschef som är ansvarig för den löpande verksamheten. Kommunchefen ansvarar för Kommunledningsförvaltningen. Du kan läsa mer om förvaltningarna på respektive sida.

Kommunens ledningsgrupp

Kommunens tjänstemannaorganisation styrs av en ledningsgrupp under ledning av kommunchefen. I ledningsgruppen ingår:

 • Kommunchef
 • HR-chef
 • Ekonomichef
 • Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Förvaltningschef Miljö- och byggnadsförvaltningen
 • Förvaltningschef Samhällsserviceförvaltningen
 • Förvaltningschef Välfärds- och omsorgsförvaltningen

I den koncernövergripande ledningsgruppen ingår även vd för Uppvidingehus och vd för Uppcom.

Nämnder

Uppvidinge kommun har också nämnder där politikerna som styr verksamheten sitter. Det är alltså nämnderna som fattar besluten men förvaltningarna som tar fram underlagen till besluten och utför arbetet enligt besluten. Du kan läsa mer om den politiska organisationen under Politik och demokrati.

Lyssna