Kommunens krisorganisation

Ett tänt stearinljus framför en bärbar dator. Foto.

Uppvidinge kommun och övriga kommuner i landet ska enligt lag ha beredskap för att kunna hantera samhällskriser. På våra sidor om krisberedskap kan du läsa om hur kriser och samhällsstörningar hanteras, hur kommunen samverkar med andra och om hur du som privatperson kan förbereda dig för en samhällsstörning eller kris.

Många människor kan påverkas vid en samhällsstörning. Exempel på händelser som har orsakat samhällsstörningar i Uppvidinge kommun är stormarna Gudrun och Per 2005 och 2007, skyfallet i Älghult 2021 och covid-19-pandemin.

Målet med Sveriges samlade krisberedskap är att skydda samhällets mest värdefulla tillgångar:

  • Människors liv och hälsa
  • Samhällets förmåga att fungera
  • Demokrati, rättssäkerhet och människors fri- och rättigheter
  • Miljö och ekonomiska värden
  • Nationell suveränitet

Beredskap för samhällskriser

Uppvidinge kommun och övriga kommuner i landet ska enligt lag ha beredskap för att kunna hantera samhällskriser. Kommunen ska ha rutiner och planer för att organisera sig och agera när något inträffar. Det betyder bland annat att kommunen ska samverka med andra aktörer och samordna information till invånarna. Genom att agera effektivt när något inträffar kan förhoppningsvis konsekvenserna av en kris bli mindre kännbara. Många gånger krävs att man hjälps åt i ett större område när en samhällsstörning inträffar. Samverkan, övning och utbildning sker därför med övriga länet i olika nätverk.

Samhällets viktiga verksamheter, till exempel omsorg om äldre och produktion av dricksvatten, ska fungera även vid störningar. Staten styr och vägleder genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommunernas arbete. Alla kommuner ska undersöka vilka risker och sårbarheter som finns och därefter genomföra åtgärder som skyddar verksamheterna och som minskar riskerna. På så vis byggs också förmågan till beredskap vid mindre och större samhällsstörningar upp.

Samhällets viktigaste telefonnummer

Ring alltid 112 vid fara för liv, egendom eller miljö!

Nödnummer SOS alarm: Länk till annan webbplats. 112

Information vid allvarliga olyckor och kriser: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 113 13

Polisen i icke akuta fall: Länk till annan webbplats. 114 14

Sjukvårdsrådgivning: Länk till annan webbplats. 1177

Anmälan av försvunna barn: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 116 000

Jourläkarcentral: Länk till annan webbplats. 0470-58 78 00

Läkemedelsupplysning Länk till annan webbplats.: 0771-46 70 10

Giftinformation Länk till annan webbplats. (vid akuta fall 112): 010-456 67 00

Jourhavande medmänniska: Länk till annan webbplats. 08-702 16 80

Kvinnojouren Blenda: Länk till annan webbplats. 0470-488 08

Viktiga kontakter Uppvidinge kommun

Aktuell information

www.uppvidinge.se Länk till annan webbplats.
www.facebook.com/uppvidinge Länk till annan webbplats.

Tekniska avdelningen

tekniska.avdelningen@uppvidinge.se (kontorstid)
0474-470 00 (Felanmälan kommunal teknisk verksamhet dagtid)
0474-470 97 (Felanmälan kommunalt vatten- och avlopp på kvällar och helger)

Akut social hjälp

ifo@uppvidinge.se (kontorstid)
0474-470 00 (Individ- och familjeomsorgen 08.00-10.00, övrig kontorstid via växeln)
112 (Socialjour via SOS Alarm på kvällar och helger)

Lyssna