Kommun­fullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun har 35 ledamöter.

Kommunfullmäktiges uppgifter

Till kommunfullmäktiges uppgifter hör att besluta i ärenden som är av principiell art eller på annat sätt är av större vikt för kommunen. Exempel på sådana ärenden är:

  • Mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten.
  • Budget, kommunalskatt, taxor och avgifter samt andra ekonomiska frågor.
  • Den politiska organisationen med styrelser och nämnder och deras verksamhetsformer.
  • Fastställer den kommunala årsredovisningen och beviljar ansvarsfrihet för ledamöter i styrelser och nämnder.
  • Val av ledamöter i styrelser och nämnder samt revisorer och ersättare för dessa.
  • Fastställer ekonomiska ersättningar till de förtroendevalda.
  • Beslutar i frågor om köp och försäljning av fast egendom.
  • Beslutar om kommunala folkomröstningar.

Kommunfullmäktiges ledamöter


Presidium

Kommunfullmäktiges presidium

Uppdrag                                     

Peter Danielsson (S), Alstermo

Ordförande

Ingrid Hugosson (C), Åseda

Förste vice ordförande

Kerstin Ljungkvist (-), Åseda

Andre vice ordförande


Ledamöter

Ledamöter          

Ersättare*                                             

Niklas Jonsson (S), Åseda

Kent Bergqvist (S), Alstermo

Bodil Fager Bergqvist (S), Alstermo

Björn Bodén (S), Lenhovda

Birger Johansson (S), Lenhovda

Peter Ekman (S), Åseda

Marie Hammarström Linnér (S), Norrhult

Peter Englén (S), Älghult

Susanne Karlsson (S), Lenhovda

Martin Sjöblom (S), Åseda

Jan Wernström (S), Åseda

Tomas Sjögren (S), Fröseke

Åke Axelsson (S), Älghult


Peter Ekman (S), Åseda

Anders Nyberg (S), Klavreström

Anette Valentin (S), Åseda


Lars-Erik Hammarström (S), Norrhult


Bjarne Svensson (S), Åseda


Jerker Blomqvist (M), Tälleryd

Fredrik Petersson (M), Åseda

Anders Käll (M), Klavreström

Jan-Olof Fransson (M), Åseda

Margareta Schlee (M), Norrhult


Carl Krekola (M), Klavreström


Frida Sundqvist Hall (-), Åseda

Ingemar Hugosson (C), Åseda

Viktoria Birgersson (C), Åseda

Anne-Sofie Olofsson (C), Åseda

Eva Palmqvist (C), Lenhovda

Erik Ragnarsson (C), Lenhovda

Thomas Lindberg (C), Norrhult

Einar Håkansson (C), Klavreström

Sadiq Sahal (C), Lenhovda


Magnus Gustafsson (C), Fröseke


Christina Lindqvist (KD), Åseda

Bertil Eriksson (KD), Lenhovda

Kristina Moln Käck (KD), Åseda

Mikaela Gross (V), Åseda

Jörgen Lundberg (V), Lenhovda

Matthias Sjöberg (V), Älghult

Tobiaz Kowalski (V), Norrhult

Mattias Karlsson (SD), Norrhult

Hanne Geiger (SD), Klavreström

Simon Bring (SD), Åseda

Billy Lindvall (SD), Lenhovda

Richard Revelj (SD), Lenhovda

Daniel Gren-Karlsson (SD), Åseda

Andreas Preschel (SD), Norrhult

Daniel Danhall (SD), Åseda

Robert Fredriksson (SD), Åseda


Anders Ljungkvist (-), Åseda


Kent Helgesson (LPo), Norrhult

Lars Ulvesten (LPo), Lenhovda

Christina Lundahl (LPo), Åseda

Bengt Svensson (LPo), Åseda

*Ersättare kallas in enligt kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 14-16 daterad 2019-12-19 samt kommunallagen (2017:725) kap. 5 § 17-21. Av arbetsordningen § 14 framgår att ledamot ska kalla in ersättare enligt den mellan ersättarna bestämda ordningen.

Lyssna