Kommun­fullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun har 35 ledamöter.

Kommunfullmäktiges uppgifter

Till kommunfullmäktiges uppgifter hör att besluta i ärenden som är av principiell art eller på annat sätt är av större vikt för kommunen. Exempel på sådana ärenden är:

  • Mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten.
  • Budget, kommunalskatt, taxor och avgifter samt andra ekonomiska frågor.
  • Den politiska organisationen med styrelser och nämnder och deras verksamhetsformer.
  • Fastställer den kommunala årsredovisningen och beviljar ansvarsfrihet för ledamöter i styrelser och nämnder.
  • Val av ledamöter i styrelser och nämnder samt revisorer och ersättare för dessa.
  • Fastställer ekonomiska ersättningar till de förtroendevalda.
  • Beslutar i frågor om köp och försäljning av fast egendom.
  • Beslutar om kommunala folkomröstningar.

Kommunfullmäktiges ledamöter 2023-2026

Presidium

Kommunfullmäktiges presidium

Uppdrag                                     

Ingrid Hugosson (C)

Ordförande

Robert Fredriksson (SD)

Förste vice ordförande

Peter Danielsson (S)

Andre vice ordförande

Ledamöter

Ledamöter

Ersättare

Fredrik Petersson (M)

Tony Klemets (M)

Margareta Schlee (M)

Fredrik Gustafsson (M)

Johan Linnér (M)

Helena Johansson (M)

Anders Käll (M)


Jessica Rask (M)


Sara Lif Andersson (M)


Niklas Jonsson (S)

Lukas Jonsson (S)

Susanne Karlsson (S)

Lars-Erik Hammarström (S)

Tony Johansson (S)

Bjarne Svensson (S)

Bodil Fager-Bergqvist (S)

Åke Axelsson (S)

Mikaela Gross (S)

Tobiaz Kowalski (S)

Jan Wernström (S)


Elin Johansson (S)


Peter Ekman (S)


Viktoria Birgersson (C)

Annicha Önnered (C)

Torbjörn Gustafsson (C)

Sadiq Sahal Mahmud (C)

Lennart Löfqvist (C)


Matthias Sjöberg (V)

Marianne Wallin (V)

Gunilla Nikolausson (V)

Mattias Karlsson (V)

Helena Lagstrand (V)


Christina Lindqvist (KD)

Arne Karlsson (KD)

Andreas Söderström (KD)

Bertil Eriksson (KD)

Simon Bring (SD)

Ola Gustafsson (SD)

Mattias Karlsson (SD)

Nicklas Gustafsson (SD)

Felix Karlsson (SD)

Kenneth Nylander (SD)

Jörgen Holmberg (SD)

Bo Ingvarsson (SD)

Billy Lindvall (SD)


Hanne Geiger (SD)


Joakim Grahn (SD)


Inger Lundgren Gunnarsson (SD)


Thomas Sjögren (LPo)

Christina Lundahl (LPo)

Sven-Olof Svensson (LPo)

Lucia Hera Culda (LPo)

Ersättare kallas in enligt kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 14-16 daterad 2019-12-19 samt kommunallagen (2017:725) kap. 5 § 17-21. Av arbetsordningen § 14 framgår att ledamot ska kalla in ersättare enligt den mellan ersättarna bestämda ordningen.

Lyssna