Samarbete och samverkan

Vi samverkar med olika organisationer, nätverk och andra kommuner inom flera områden. Syftet med samarbete och samverkan är att förbättra och utveckla den kommunala servicen till invånarna och att förbättra förutsättningarna för att leva och verka i kommunen.

Lönesamverkan HUL

Högsby, Uppvidinge och Lessebo samarbetar med löneadministrationen i kommunerna. Samarbetet kallas lönesamverkan HUL. Värdkommun är Uppvidinge.

Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Räddningstjänsterna i Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge samverkar i Räddningstjänsten Östra Kronoberg, RÖK. Värdkommun är Lessebo.

Överförmyndarnämnd

Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner har en gemensam nämnd för samverkan kring överförmyndarfrågor. Värdkommun är Nybro.

Lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ

Det lokala brottsförebyggande rådet är ett kommunövergripande råd där vi samverkar med Polisen i Lokalpolisområde Nybro.

SKR - Sveriges kommuner och regioner

SKR är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner vars uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioner.

Småkom

Uppvidinge kommun är en av medlemmarna i Småkom, ett nationellt nätverk för små kommuner.

Krissamverkan Kronoberg

Krissamverkan Kronoberg samverkar före, under och efter en kris. Nätverket arbetar med bland annat kriskommunikation och rutiner för samverkan och ledning samt krisstöd. I Krissamverkan Kronoberg ingår länsstyrelsen, länets kommuner och räddningstjänster, Region Kronoberg, Polisen och Försvarsmakten.

Brottsofferjouren i Växjö

Uppvidinge kommun har en överenskommelse om samverkan med Brottsofferjouren i Växjö, som är en religiöst och partipolitiskt obunden verksamhet och ett komplement och alternativ till samhällets hjälpinsatser. Verksamheten finansieras med bidrag från kommunerna i upptagningsområdet och även genom medlemsavgifter, sponsring och gåvor.

Kretslopp Sydost

Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund som ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommun. Det är också Kretslopp Sydosts uppgift att informera invånarna om källsortering och hur man minskar mängden avfall.

Lyssna