Vad kostar det?

Vad kostar det att få hjälp av Välfärds- och omsorgsförvaltningen? Och vad betalar du för?

Avgiften som tas ut för hemtjänst/hemsjukvård eller service/omvårdnad (särskilt boende) ser olika ut beroende på hur stor inkomst samt kostnader du har.

Hur vet man då vad man ska betala?

Kostnaderna inom Välfärds- och omsorgsförvaltningen är inkomstprövade, vilket betyder att du behöver skicka in en Inkomstförfrågan för att vi ska kunna bedöma hur stort ditt avgiftsutrymme är och se om du har rätt till en reducerad kostnad.

Avgiftsutrymmet är det högsta möjliga avgiftsuttaget för service och omvårdnad samt hemtjänst och hemsjukvård. Om avgiften för dessa är högre än avgiftsutrymmet, ska avgiften sänkas.

Inkomstförfrågan

För att vi ska kunna se hur stort avgiftsutrymme du har samt om du har rätt till reducerad kostnad för din hjälp så behöver du fylla i blanketten Inkomstförfrågan. Inkomstförfrågan kan fyllas i av dig själv eller någon i din närhet, som du litar på. Om ni använder er av e-tjänsten så behöver den som loggar in Bank-ID (behöver ej vara den sökande).

Maxtaxa

Är den högsta avgiften som kommunen får ta ut för service/omvårdnad, hemtjänst/hemsjukvård. I den taxan räknas även trygghetslarm, telefonservice, ledsagning och korttidsvistelse in. Beloppet för maxtaxan är knutet till prisbasbeloppet och är lagstyrt (Socialtjänstlagen 8 kapitel).

Garantibelopp

Bor du på särskilt boende eller i bostad med särskild service så kan du ha rätt till garantibelopp. Garantibelopp är inte lagstyrt utan det är upp till varje enskild kommun om de vill införa det.

Kommunfullmäktige i kommunen bestämmer garantibeloppet

Beloppet skiljer sig om du är ensamstående, gift, över/eller under 65 år. Garantibeloppet är ett skydd för dig med låg inkomst och garanterar att det finns en viss summa pengar kvar när hyra, måltidsabonnemang och service/omvårdnad är betald.

Betala via autogiro

Det finns möjlighet för dig att betala din faktura via autogiro, ansökningsblankett finns via länk nedan. Om du har frågor om avgifter kan du kontakta avgiftshandläggare.

Lyssna