Kommunala aktivitetsansvaret

I Uppvidinge kommun har Barn- och utbildningsförvaltningen hand om det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Det omfattar dig som är mellan 16-20 år och saknar slutbetyg från gymnasiet.

Vad innebär det kommunala aktivitetsansvaret?

Kommunen har ett uppdrag att hålla sig informerad om sysselsättningen hos ungdomar i åldern 16–20 år som inte går i gymnasieskolan. Det kallas det kommunala aktivitetsansvaret eller uppföljningsansvaret och är tänkt som hjälp för dig som är mellan 16-20 år att hitta en lämplig utbildning eller att hitta vägar mot arbetsmarknaden.

För dig som är folkbokförd i Uppvidinge kommun och som efter avslutad grundskola inte läst klart en gymnasieutbildning, erbjuds studie- och yrkesvägledning för att kunna återgå till eller påbörja utbildning på ett introduktionsprogram, ett nationellt program eller hitta andra vägar till arbete.

Här är några exempel på vad det kommunala aktivitetsansvaret kan göra för dig

  • Studie- och yrkesvägledning mot studier på gymnasiet, folkhögskolor eller vuxenutbildningen
  • Hitta alternativa skolformer som passar dig
  • Ansökningar till utbildning
  • Vägledning mot arbetsmarknaden
  • Ordna och följa med på studiebesök
  • Skriva jobbansökningar
  • Träna på anställningsintervjuer
  • Hitta mål och motivation
  • Kontakta andra myndigheter och organisationer
Lyssna