Föreningar och föreningsliv

Kultur- och fritidsaktiviteter berikar människors välbefinnande och gör gott för både kropp och själ.

Många människor är intresserade av att delta aktivt i föreningslivet. Vi har ett mycket rikt föreningsliv och många Uppvidingebor är eldsjälar som lägger ner mycket tid och kraft i sin förening. I kommunen finns ett stort antal föreningar och i föreningsregistret hittar du kontaktuppgifter till dem.

För att underlätta aktivt idrottande, motion och friskvård finns ett antal anläggningar. Nämnas kan ridanläggningar, ishallar, sporthallar, simhall, elljusspår, badplatser, motorcrossbana, fotbollsplaner, multisportarenor, boulebanor, bangolfbanor, samt en niohåls golfbana. Det finns också ett utbud av kulturupplevelser som till exempel teater, film och opera.

Föreningsregister

I föreningsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta kontaktuppgifter till alla de föreningar i Uppvidinge kommun som har valt att medverka. Det är föreningarnas eget ansvar att säkerställa att deras information är korrekt, hittar du felaktigheter så kontakta gärna föreningen och be dem ändra.

Föreningsbrev

Föreningsinformation skickas ut vid behov, främst digitalt, till föreningar i kommunen. Här behandlas information av både akut och mer långsiktig karraktär.

Säsongsbokning av sporthallar och gymnastiksalar

Önskemål om tider för säsongsbokning ska lämnas in senast den 15 maj. Mer information finner du under Information till föreningar nedan.

Vi vill även påminna om prioriteringsordning för uthyrning av sporthallar och gymnastiksalar, antagen i kultur- och fritidsnämnden 19990601, § 52/99. Detta fördelningssystem använder kultur och fritid när det gäller både säsongsbokning och vid övriga önskemål om tider.

Nya blanketter

Blanketterna för ansökan om bidrag finns under E-tjänster och blanketter med direktlänk längre upp på sidan.

Kommunen stödjer föreningarna

Kommunen betalar årligen ut bidrag till föreningar som bedriver verksamhet inom kultur- och fritidsområdet och som uppfyller de allmänna bestämmelserna samt bestämmelserna för respektive stödkategori. Bidraget täcker endast en del av de kostnader som bidrag söks för. Läs mer om varje enskilt stöd i Riktlinjer och regler för föreningsstöd till ideella föreningar i Uppvidinge kommun.

 

Lyssna